De kerkenraad in Beesd Rhenoy Gellicum bestaat uit 5 ouderlingen – 2 wijkouderlingen, een jeugdouderling, de scriba en de pastor, drie diakenen en drie ouderlingen-kerkrentmeester.
Een overzicht van de adresgegevens vindt u onder ‘ouderlingen’.

Binnenkort in de gemeente: