Diakenen

Wereldtafel is de aarde
die van Licht het leven wekt,
wereldtafel is genoegdoen
van de grond die aarde dekt;
groen het bruidskleed van de akker
tafel wordt voor brood gedekt.

(Herman Verbeek)

Bovenstaande tekst werd geschreven door professor Bob Goudzwaard toen hij afscheid nam van de Vrije Universiteit in Amsterdam als hoogleraar economie. Van hem en zijn collega Harrie de Lange stamt het begrip “economie van het genoeg”…
Zoals Gandhi zei: “Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte”.
Als diaconie van de Protestantse Gemeente Beesd vinden we het belangrijk dat er voor iedereen in de wereld voldoende voedsel is.
De ‘wereldtafel’ staat scheef, en helt over naar het Westen. Maar ook hier ‘in het Westen’ / in ons land leven velen onder de armoedegrens.

Zoveel plaatsen zijn er waar geen bestaan kan worden opgebouwd.
Mogen er zoveel handen komen, dat deze tafel weer wordt rechtgezet …
Dat willen we van de hemel leren, in woorden van licht die handen en voeten krijgen.

A.
Daarom kiest commissie ‘Wereldwijd’ projecten waarbij gelet wordt op waarden van recht en gerechtigheid, van barmhartigheid en naastenliefde.

B.
We investeren als diaconie in het werk van Oikocredit.
Via een microkrediet worden mensen elders in staat gesteld om een bestaan op te bouwen.
Via een lening die bedrijven, scholen, kerken … en particulieren (!) willen verstrekken, bieden we onze naaste de kans een leven te bouwen.

C.
Ieder jaar willen we actie ‘Schoenmaatjes’ , actie ‘Dorcas’ en ‘de Voedselbank’ ondersteunen.

D.
Plaatselijk ondersteunt de diaconie het jeugdwerk van de kerk: om kinderen bewust te maken van de kracht van delen.
Hebt u vragen, opmerkingen en / of suggesties voor de diaconie, dan kunt u zich wenden tot één van de leden.

Diakenen

dhr. A.P. Korevaar
tel: 06 – 53 65 85 70
diaconie@pgbeesdrhenoygellicum.nl

dhr. L.J. van Weenen
tel: 06 – 23 40 41 43
lejovanweenen@hotmail.com

Mevr. A. A. Biesheuvel – van der Perk
tel: 06 – 46 65 77 20
anita.biesheuvel70@gmail.com

mevr. H.C. van Iterson van Donselaar
tel: 06 – 47 56 24 34
ericavaniterson@kpnmail.nl

Binnenkort in de gemeente: