Twee prachtige foto’s geven aan wat ‘beheerd’ moet worden als we spreken over kerkelijke gebouwen.

De monumentale St. Pieterskerk werd uit eigen middelen gerestaureerd.

In 2000 was de restauratie klaar. Met behulp van rijkssubsidie werd de pastorie onder handen genomen. In 2005 werd ook dit project voltooid.  Ieder jaar worden onderhoudswerkzaamheden verricht zodat de monumenten in goede staat blijven.

Dat dit het nodige geld kost, behoeft geen uitleg. De Aktie Kerkbalans laat gelukkig goede resultaten zien. We ervaren draagkracht vanuit de gemeente om een fulltime predikant in dienst te kunnen hebben en om activiteiten en onderhoud te kunnen financieren.
We zijn daar blij mee.
Om het jaar wordt een markt gehouden waar veel vrijwilligers hun beste beentje voorzetten.
De opbrengst komt ten goede aan de kerkelijke gemeente. In de toekomst zal het jeugdgebouw een grondige opknapbeurt moeten ondergaan.  Voor hand- en spandiensten worden de ouderlingen – kerkrentmeester bijgestaan door notabelen.

Ouderlingen – Kerkrentmeester

dhr. T.J.A. van Bruggen
tel: 06 – 51 67 20 72
kerkrentmeesters@pgbeesdrhenoygellicum.nl

dhr. H. van Noord
tel: 06 – 53 68 16 56
henkvannoord@hotmail.nl

dhr Z.H. van Doorn
tel 06 – 51 17 23 91
zweervandoorn@gmail.com

mevr. C.L.C. van Wingerden – Been
tel 06 – 53 83 20 44
lvwbeen@gmail.com

Binnenkort in de gemeente: