ZIN!in Beesd is de commissie die ieder jaar een nieuw jaarthema bedenkt en daarbij verschillende activiteiten opzet, gastsprekers uitnodigt
en exposities organiseert om zó creatief en verdiepend met elkaar na te denken over geloofs- en levensvragen.
ZIN!in Beesd … :
Wij hebben goede zin in Beesd.
Wij hebben er ZIN! in, wij zijn enthousiast bezig te zijn met ZIN!gevingsvraagstukken in kerk en samenleving.
Contactpersoon: mevr. Adriana Oosterhuis – de Man (tel 0345-683490)

Binnenkort in de gemeente: