Ouderlingen – Pastoraat

Op zondag komen we samen in de kerk. Dáár ligt het hart van het gemeente zijn. Als voorganger, organist, leiding van de kindernevendienst … met allen die meewerken aan een eredienst, proberen we zo goed mogelijk ‘het Verhaal van God – met – ons’ te vertalen naar het leven van alledag.

Zoals God in zijn zoon Jezus naar ons heeft omgezien, zo willen wij omzien naar elkaar. Dat wij God om ons heen én aan elkaar ervaren, vinden wij belangrijk. We willen dat o.a. gestalte geven in het pastoraat: meeleven in vreugde en verdriet. De ouderlingen zijn als leden van de kerkenraad verantwoordelijk voor het bezoekwerk in hun wijk. In overleg met de predikant wordt aan deze taak invulling gegeven.
Wij zijn blij dat medewerkers van de HVD het bezoekwerk ondersteunen. Rond verjaardagen, en mogelijk een ander moment in het jaar, worden senioren door hen bezocht. Stelt u een bezoek op prijs, dan horen wij dat graag.

Onderstaand vindt u een overzicht van de wijken (per 01 – 07 – 2022) met daarbij de naam en de adresgegevens van de betreffende wijkouderling,

Wijk IVoorstraat, Middenstraat, Achterstraat, Veerweg, Dr. A. Kuyperweg, Hoogstraat, Schoolstraat, Dorpsplein, Kerkstraat, Molendijk en Havendijk. Gemeenteleden in: Rumpt, Enspijk en Leerdam.
Wijkouderlingmevr. D. van Kraats-Bouman
tel: 68 35 55
dvankraats@hotmail.com
Wijk IIHuis te Beestlaan – Fruitstraat – Jeugdlaan – Groenzoom – Hoenderblokstraat – Nalenshof.
WijkouderlingVacant
Wijk IIIPr. Constantijnstraat – Pietje Baltusstraat – Past. J. van Hovestraat – Lage Huis – Hoge Huis Blauwe Huis – Huizekamplaan – Homburg – Schuttersweg
Wijkouderlingvacant
Wijk IVSlotstraat – Lingestraat – Burg. Hondelinkstraat – Weth. Klerkstraat – Mr. Mierasstraat – Oude Waag – Mariënwaerdt – Kooiweg Oost – Busterweg – Katijdeweg – Gemeenteleden in Geldermalsen.
WijkouderlingVacant
Wijk VPr. W. A. Singel – Pr. Mauritssingel – Kon. Julianastraat – Burg. Jonkersstraat – Wolfswaard – Wilhelminastraat – Parkweg – A. Kraalweg – Meinte – Ridderslag – Weth. van Breemenweg – Gemeenteleden in Culemborg
Wijkouderlingvacant
Wijk VIRhenoy en Gellicum
Wijkouderlingmevr. C.M.G. Korevaar-Verrips
tel: 0612910701
corrinekorevaar@gmail.com
Jeugdouderlingde heer C.A. de Jong
tel: 06 34935797
ceesdejong01@hotmail.com

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met onze scriba.

Ouderling – Scriba
mw. Diana Schreuders
tel: 0345 684207
scriba@pgbeesdrhenoygellicum.nl

Binnenkort in de gemeente: