HVD staat voor: Hulpverlenende Vrijwilligers Dienst.

De HVD ondersteunt de ouderlingen in het bezoekwerk door ouderen vanaf 80 jaar rond hun verjaardag en mogelijk nog één keer per jaar te bezoeken,
contact te houden met mensen die eenzaam of aan huis gebonden zijn,
en – waar dat gevraagd wordt – gemeenteleden bijv. naar ziekenhuis / verpleegtehuis te rijden.
Soms komt een algemenere hulpvraag, maar dat gebeurt slechts incidenteel.
De HVD treedt daarbij bemiddelend op.

Jaarlijks wordt een kerstviering voor ouderen van onze gemeente georganiseerd.
In de zomer gaan vrijwilligers van de HVD met de ouderen pannenkoeken eten bij pannekoekenrestaurant ‘de Stapel(b)akker’ op landgoed “Mariënwaerdt”.

Contactpersoon: mw. M.A. Osinga – Pot, Telefoon: 0345 – 682008, marthaosinga@upcmail.nl

 

Binnenkort in de gemeente: