Wereldwijd heeft een nieuw project, nadat we door omstandigheden gestopt zijn met “Le Nid”. Het doel waar wij de komende tijd voor hebben gekozen is kindertehuis Shade Children Foundation in Kenia. Deze stichting geeft kinderen een nieuwe kans.

In het voorjaar van 2010 heeft een groep Kenianen samen met oud vrijwilligers uit Nederland het plan opgevat om een nieuw kindertehuis op te starten in Thika, Kenia. Omdat er zoveel kinderen in Kenia in een kansarme situtie leven, zonder veilige plek om te eten en slapen, zonder zorg en aandacht en zonder educatie. Een Keniaanse stichting is opgericht: Shade Children Foundation (SCF), met als doel het bie den van een veilige plaats om op te groeien en zich te ontwikkelen, voor kinderen waarvoor dit (tijdelijk) niet mogelijk is binnen de eigen familie/gemeenschap. Daarnaast willen zij de toegang tot bijv. gezondheidszorg, educatie en voedselvoorziening verbeteren voor die kinderen die nog wel een ‘thuis’ hebben in de Keniaanse gemeenschap, maar deze eerste basiszaken ontberen. SCF ziet zichzelf als een pleister en niet als de oplossing. Het gaat hier immers om kinderen die niet kunnen wachten tot een definitieve oplossing voor de complexe onderliggende problematiek is gevonden. Het zou geweldig zijn als een kindertehuis als Shade niet meer nodig is. In het nieuwe seizoen zullen er diverse acties georganiseerd worden t.b.v. dit project. Een en ander is afhankelijk van de situatie rondom COVID 19. Op startzondag zullen er na de dienst flessen wijn en doosjes bonbons worden verkocht (d.m.v. bestellijst), waarvan de opbrengst naar de Shade Children Foundation gaat. Alvast een goede manier om de eerste presentjes v oor de aankomende feestdagen te kopen en het nieuwe doel te steunen!

Namens Commissie Wereldwijd,

De heer Zweer van Doorn

Binnenkort in de gemeente: