Dit jaar begint er een kring Jonge Ouders, voor ouders van jonge kinderen en van opgroeiende schoolgaande kinderen en pubers. Ontmoeting, ervaringen delen en wijsheid opdoen staat centraal. Het idee is dat er een netwerk ontstaat van ouders waarbinnen er ruimte is om vragen, zorgen en onderwerpen die ons bezig houden te delen. Opvoeding,
zingeving, de wereld om ons heen: het kan allemaal een plek krijgen in deze kring.

Er zijn vier vrijdagavonden waarop we bij elkaar komen, met elkaar eten en er een gespreksthema op tafel komt waar we met elkaar over doorpraten. We besluiten de avond met een borrel. De vier avonden verzorgen we met elkaar. Er is een gastadres, ieder bereid een deel van de maaltijd voor, en er zijn een paar ouders die met elkaar het thema en de gespreksvragen voorbereiden. Een gezellige avond uit met verdieping, dat is het idee!

De eerste avond is op vrijdag 4 november in de Pastorie (Voorstraat 81) om 19.00. Op die avond spreken we met elkaar af wanneer de volgende drie avonden zullen plaatsvinden, wie wat doet en wat de thema’s zullen zijn.
Weet je van harte welkom!

Binnenkort in de gemeente: