Op woensdagmiddag 18 maart krijgen onze deelnemers een rondleiding door het museum.
De werkelijk unieke collectie van het museum bevat een belangrijk deel van Nederlands-cultureel-religieus-historisch erfgoed aan (zeer) oude Bijbels. Het museum geeft een beeld van 450 jaar Bijbels (1500-1950). Een aantal is versierd met soms kleurrijke illustraties, minuscule details en flonkerend bladgoud.
Onder de verschillende soorten Bijbels was vooral de Statenvertaling van grote invloed op het Nederlandse volksleven. Na 1950 verloor deze aan invloed.
Tijdens de rondleiding kunnen wij kennis maken met:
bijbeldrukmethodes en bijbeldrukkers, Statenbijbels, Lutherse, Doopsgezinde, (oud) Katholieke en vrijzinnige Bijbels, Prent Bijbels met houtsneden, staal/kopergravures, etsen, steendrukken en kleurlitho’s. Ook Bijbels met historische landkaarten van beroemde kaartenmakers. Bijbels met sloten van messing-, koper-, zilver- en goudbeslag en kinderbijbels.
De kosten voor de gids nemen de kerkrentmeesters voor hun rekening. Wel wordt er van u een bijdrage verwacht van € 6,00 per persoon voor de entree, een kopje koffie/thee is hierbij inbegrepen.
U kunt zich opgeven via de lijst in de hal of via email: a.oosterhuis@gmail.com
Gezamenlijk vertrek vanaf het jeugdgebouw om 13.30 uur.
Eigen bijdrage € 6,00 p.p.
De rondleiding start om 14.00 uur in Leerdam.

Woensdag 18 maart – Bezoek Statenbijbel- en boekenmuseum Leerdam

Binnenkort in de gemeente: