De zondag na Pasen is bekend als Emmaüszondag.
Om praktische reden houden wij deze wandeling een week later
De twee leerlingen die in gesprek zijn en Jezus die zich bij hen aansluit.
Maar men herkent hem niet omdat ze te druk zijn met hun eigen verdriet.
Hoe vaak is dat bij ons niet het geval?
We zijn druk met van alles, maar echt met elkaar in gesprek gaan, daar komt het meestal niet van.
De start is om 07.00 uur bij het Jeugdgebouw.
Na terugkomst eten we gezamenlijk een broodje.
Daarna bent u op tijd voor de dienst van 10.00 uur

Zondag 26 april – Emmaüswandeling

Binnenkort in de gemeente: