Zondag 3 mei om 10.30 uur voor de zesde keer de jaarlijkse Dorpsviering.
Jaarlijks wordt deze viering gehouden in de feestweek rond koningsdag en 5 mei in de tent op het plein.
Helaas gaat het dit jaar niet lukken om de viering in de tent te houden.
Door een gewijzigd vergunningenbeleid bij de gemeente West Betuwe is de tent op zondag 3 mei niet meer beschikbaar voor activiteiten.
We weten dat de Dorpsviering door veel gemeenteleden erg gewaardeerd wordt.
We zijn dan ook blij dat we gebruik mogen maken van het Klokhuis. Binnenkort leest u meer over de inhoud van de viering.

Zondag 3 mei – Dorpsviering in het Klokhuis

Binnenkort in de gemeente: